จองวัคซีน Booster

โรงพยาบาลรามคำแหง" ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้บริการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือ เข็ม 4" ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่เคยรับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลรามคำแหงครบ 2 เข็ม หรือ 3 เข็ม

ขั้นตอนการจอง

**ท่านสามารถตรวจสอบรายการจองได้โดยการกดปุ่ม ตรวจสอบรายการจอง
เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการใช้บริการ
ข้อมูลผู้สั่งจอง
*
*
*
(กรุณาใส่เฉพาะตัวเลข) *
(กรุณาใส่เฉพาะตัวเลข) *
เลือกสินค้า

วัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น(เข็ม 3 หรือ เข็ม 4) ชนิด Pfizer

เงื่อนไขและกติกา

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับวัคซีน โควิด-19 เข็มกระตุ้น ชนิด Pfizer

1) เป็นผู้ที่มารับวัคซีนโควิด-19 ชนิด AZ กับ รพ. รามคำแหง มาก่อน
2) มีข้อมูลในระบบหมอพร้อมครบทั้ง 2 เข็มตามเงื่อนไข จึงจะสามารถลงทะเบียนได้
3) มีระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และวันที่ต้องการฉีดเข็มที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือน
4) มีระยะห่างระหว่างเข็มที่ 3 และวันที่ต้องการฉีดเข็มที่ 4 อย่างน้อย 4 เดือน

หลักฐานการเตรียมตัวเข้ารับการฉีด

บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ และ

หลักฐานการเข้ารับวัคซีนครบสองเข็มและมีระยะเวลาห่างอย่างน้อยสามเดือนนับจากเข็มสอง ในแอพพลิเคชั้นหมอพร้อม หรือในใบรับรองการฉีดวัคซีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line : @Ramhospital